Segona Oportunitat

Què és la llei de segona oportunitat?

La Llei de Segona Oportunitat es tracta d’un procediment que es duu a terme en seu judicial, pel qual les persones físiques que pateixen un moment de sobreendeutament poden sol·licitar l’exoneració (el “perdó”) dels seus deutes, en determinats supòsits.

En altres casos, es pot sol·licitar la liquidació ordenada del seu patrimoni, amb reduccions de deute i ajornaments.

Aquests procediments estan regulats al RD 1/2020 de 5 maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal.

Què puc recuperar?

Des del principi del procediment es paralitzen els embargaments

Recuperar els diners

RECLAMA

Què passa amb la vivenda habitual en cas de concurs?

Al nou text de la Llei concursal, es poden donar dos supòsits:

Liquidació del patrimoni del concursat, amb exoneració dels deutes: això succeirà quan el deutor no té patrimoni o aquest té un valor que fa que no valgui la pena liquidar-lo o bé té patrimoni, i aquest es liquida per fer front als deutes . En aquest escenari, s’executarà l’habitatge del deutor si val la pena fer-ho, perquè el valor de l’immoble excedeix amb escreix el deute que suporta el bé mateix. És doctrina assentada pels nostres tribunals que quan la realització de l’habitatge no garanteixi al creditor hipotecari el complet cobrament del crèdit i quan la seva alienació tampoc no pugui beneficiar els restants creditors és desaconsellable la venda de l’immoble ja que no té sentit liquidar l’immoble si amb la alienació daquest no es podrà satisfer la totalitat del deute.

Els requisits per a la no venda de l’habitatge seran:

  • Que el propietari es trobe al corrent de les quotes del préstec.
  • Que el propietari estigui en condicions de continuar abonant les quotes del préstec.
  • Que sigui previsible que l’alienació no cobrirà el crèdit hipotecari.
  • Que el valor de la garantia hipotecària sigui superior al valor raonable del bé


Sense liquidació del patrimoni del deutor concursat: acordant un pla de pagaments amb els creditors.

  • En aquest cas, NO sexecutarà lhabitatge del deutor si aquest sha acollit a un pla de pagaments.
  • En aquest cas, el jutge ha de decretar la inembargabilitat de l’habitatge habitual.
Calculadora sobreendeudamiento ASUFIN

Calculadora Sobreendeutament

Tens por d’estar sobreendeutat? Calcula la teva capacitat d’endeutament i estalvi

calculadora asufin

Quina documentació necessito? 

COMO PUEDO RECLAMAR RECLAMA HIPOTECA INVERSA

Quina probabilitat d’èxit hi ha?

La realitat és que amb un bon seguiment del procés per part del professional, s’aconsegueix l’exoneració del deute, sempre que el deutor reuneixi els requisits objectius que exigeix la llei. 
Envia a info@asufin.com un petit resum de la teva situació i et manarem els passos a seguir.
No cobrem quota anual per aquests casos, Volem ajudar-te!

Preguntes Freqüents

A les persones físiques ja siguin persones físiques autònomes o persones físiques naturals, és a dir persones treballadors o aturats, persones que han avalat i s’han sobre endeutat, sempre que no tinguin deutes per import superior a 5 milions d’euros.

Si s’aconsegueix l’acord amb els creditors en la fase extrajudicial, finalitza el procés amb l’acta d’acord i el seu compliment.

Si no s’aconsegueix l’acord, es continua amb un procediment judicial de concurs de creditors en el qual es liquiden els béns si n’hi ha i amb la liquidació es paga als creditors.

Des de l’inici del procediment es paralitzen els embargaments.

El procediment s’inicia amb un intent d’acord extrajudicial de pagaments que s’intenta en la notaria o en el Registre Mercantil, en funció que la persona que el sol·liciti sigui persona física natural, o persona física autònoma.
Si s’aconsegueix l’acord amb els creditors en la fase extrajudicial, finalitza el procés amb l’acta d’acord i el seu compliment.

Si no s’aconsegueix l’acord, es continua amb un procediment judicial de concurs de creditors en el qual es liquiden els béns si n’hi ha i amb la liquidació es paga als creditors.

Des de l’inici del procediment es paralitzen els embargaments.

És la principal novetat de la Llei de la segona oportunitat.

Els deutes que no s’han pogut pagar a través del procés de liquidació establert en la Llei, poden ser condonades sempre que el deutor compleixi uns requisits objectius.

Sí, però hi ha dos procediments diferenciats.

Si s’han pagat tots els crèdits contra la massa i els crèdits privilegiats (entre ells els públics, l’exoneració té caràcter immediat.

Si existeixen pendents de pagament crèdits contra la massa i crèdits privilegiats, el deutor s’ha de sotmetre a un pla de pagaments, que el jutge ha d’aprovar, i que pot tenir una durada de fins a 5 anys.

Per què ASUFIN?

ASOCIACION EXPERTA ASUFIN

ASSOCIACIÓ EXPERTA

En la defensa d’abusos bancaris de consumidors i usuaris

EQUIPO PROFESIONAL ASUFIN

EQUIP PROFESSIONAL

L’associació compta amb un equip de professionals experts compromesos

CASOS DE EXITO ASUFIN

CASOS D’ÈXIT

Èxits judicials comparables

Si el teu cas és viable, et presentarem un pressupost ajustat

Presentem les demandes en defensa dels nostres associats, sent així la part actora del procediment i evitant el risc de condemna en costes en cas de perdre.

Potser t'interessa

Uneix-te a la newsletter

Rep la nostra newsletter gratis!

Rep al teu e-mail totes les setmanes les últimes notícies sobre despeses d’hipoteca, revolving, clàusules abusives, estafes…
I molt més!
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.