Projectes

Projectes subvencionats

ASUFIN continua apostant per l’educació financera per a apoderar a les persones consumidores a través de la realització de diferents projectes subvencionats pel Ministeri de Consum. Ja en el 2019, els 6 projectes subvencionats pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social sobre FINTECH i Economia Circular van tenir un gran èxit.

Finances verdes, economia circular i descarbonització després del COVID-19

Serveis financers i tecnofinances després del COVID-19

Sobreendeutament familiar en temps de COVID-19

El present projecte ha estat subvencionat pel Ministeri de Consum, sent el seu contingut responsabilitat exclusiva de l’associació beneficiària