Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT D’ASUFIN

Si estàs llegint aquest document vol dir que estàs interessat en l’activitat d’ASUFIN, bé perquè vols donar-te d’alta com a soci, col·laborador o subscriptor, o bé perquè vols contactar amb nosaltres per algun motiu. Ens agrada que t’hagis interessat per nosaltres i, per això, amb el mateix interès, volem informar-te de la nostra Política de Privacitat actualitzada i explicar-te el que fem amb les dades personals que ens subministres, així com aquells que recaptem si navegues a través de la nostra web.

1.  QUI SOM?

RESPONSABLE: Associació d’Interessats Financers (d’ara endavant, “ASUFIN”)

DOMICILI: Plaza de las Cortes, 4 . 4d, CP: 28014, Madrid.

N.I.F.: G85769743

E-MAIL: lopd@asufin.com

2.  INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que es disposa en la Reglament UE 679/2016 de Protecció de Dades (d’ara endavant, “RGPD”), mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’interessat (d’ara endavant, el “Interessat”) PRESTA EL SEU CONSENTIMENT informat, exprés, lliure i inequívoc per a tractar les dades personals recaptades a través dels següents mitjans:

 • El Lloc web https://www.asufin.com, (d’ara endavant, el “Lloc web”), ja sigui a través de formularis d’alta o assistència a reunions, o enviant un correu a l’adreça de contacte
 • Un formulari d’alta o assistència en un format diferent al del Lloc web
 • Les xarxes socials
 • Events organitzats per ASUFIN

Així mateix l’Interessat consent que aquestes dades siguin tractades per ASUFIN per a prestar els seus serveis aplicant les mesures organitzatives i de seguretat requerides pel RGPD.

Totes les dades personals sol·licitats a l’Interessat en el Lloc web i en els formularis d’alta són obligatoris, no sent possible l’alta a ASUFIN si no es faciliten aquestes dades. Això no obstant, la navegació en el Lloc web és lliure i gratuïta.

Així mateix, quan les dades personals siguin recaptats a través d’altres formularis que es puguin habilitar en el Lloc web amb motiu del desenvolupament de la seva activitat, serà necessari que la Interessada aportació, almenys, aquells marcats amb un asterisc ja que, si no se subministressin aquestes dades considerades necessàries, no podrem prestar el servei a l’Interessat a través del Lloc web.

L’Interessat garanteix que les dades personals facilitades a *ASUFIN són certs i exactes, amb el que *ASUFIN no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Interessats. L’Interessat, com a únic responsable del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, l’Interessat accepta obtenir tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d’incloure dades personals en el Lloc web, formularis o xarxes socials pertinents.

*ASUFIN no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

3.  FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals de l’Interessat o de tercers que siguin cedits per l’Interessat seran tractats per *ASUFIN únicament per a les següents finalitats:

 • Gestionar i tramitar les altes d’Interessats.
 • Dur a terme les funcionalitats del Lloc web o xarxes socials respectives.
 • Remetre periòdicament newsletters, promocions i notícies relacionades amb el nostre Lloc web, sempre que l’Interessat hauria prestat el seu consentiment exprés a aquest efecte.
 • Gestionar els tràmits necessaris per al compliment de la relació existent entre ASUFIN i els seus associats o col·laboradors.
 • Atendre les sol·licituds d’informació en el cas de dades recaptades a través del correu electrònic de contacte.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

En cap cas realitzarem alguna de les següents activitats:

 • Cedir les dades a altres persones o entitats, sense el consentiment previ dels Interessats.
 • Transferir-los a altres Estats, sense el consentiment previ dels Interessats.

Això no obstant, *ASUFIN podrà permetre l’accés a les dades personals de l’Interessats quan això sigui necessari per a la prestació dels seus serveis, subscrivint en tals casos un acord d’encarregat de tractament amb aquests proveïdors. Aquests acords en tot cas indicaran que l’encarregat actuarà per compte d’*ASUFIN, conforme a les finalitats d’aquesta i aplicant mesures de seguretat, així com mesures tècniques i organitzatives adequades que, en cap cas, seran oferiran menys protecció que les aplicades per *ASUFIN..

4.  COMUNICACIONS

En el cas que tractem les dades personals proporcionades per part dels Interessats per a remetre comunicacions electròniques amb informació relativa a notícies rellevants per als Interessats, aquestes seran dirigides exclusivament a aquells usuaris que haguessin autoritzat prèviament i de manera expressa la recepció d’aquestes, ja sigui en el moment del seu registre en el Lloc web o un altre suport, o amb posterioritat.

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que l’Interessat no desitgi rebre comunicacions per part del Titular, pot manifestar la seva negativa, enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: lopd@asufin.com.

Com a responsables de tractament i en compliment de les obligacions legals de l’Associació, us informem que les vostres dades seran tractades amb la finalitat de convocar les Assemblees ordinàries i extraordinàries de conformitat amb els estatuts, així com d’informar-vos dels acords adoptats en aquests òrgans .

5.  POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el que es disposa pel RGPD i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtinguts mitjançant les cookies durant la utilització del Lloc web, seran tractats de conformitat amb els disposat en la Política de Cookies.

6.  EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el que es disposa en el RGPD, l’informem que pot exercir els seus drets de portabilitat, limitació del tractament, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, sol·licitant-lo per escrit, adjuntant en tot cas una còpia de document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir, directament a ASUFIN a través del següent e-mail: lopd@asufin.com.

7. ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Interessat RECONEIX I ACCEPTA HAVER LLEGIT I COMPRÈS la present Política de Privacitat el contingut de la qual constitueix la totalitat de l’acord entre l’Interessat i *ASUFIN respecte a l’ús i tractament de la seva informació personal. L’Interessat expressament accepta obligar-se en els termes de la present Política de Privacitat, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seves disposicions.

*ASUFIN es reserva el dret d’actualitzar i fer canvis en la Política de Privacitat fins i tot sense mediar notificació prèvia a l’Interessat. Tals modificacions hauran de fer-se efectives en el moment de la seva publicació en el Lloc web, on estaran disponible per a l’Interessat en tot moment. En aquest sentit, recomanem a l’Interessat consultar regularment el contingut de la Política de Privacitat per a estar al corrent de qualsevol modificació que afecti el processament de dades dins del Lloc web.

Si no ets soci de *ASUFIN, t’informem que en registrar-te en la *newsletter estàs acceptant ser soci simpatitzant. 

Darrera actualització: 17 de febrer de 2023

© ASUFIN. Tots els drets reservats.

Rep la nostra newsletter gratis!

Rep al teu e-mail totes les setmanes les últimes notícies sobre despeses d’hipoteca, revolving, clàusules abusives, estafes…
I molt més!
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.