Bigarren Aukera

Zer da bigarren aukerako legea?

Bigarren Aukeraren Legea epaitegietan egiten den prozedura da, zeinaren bidez gehiegizko zorpetze-une bat jasaten duten pertsonek beren zorrak salbuesteko (“barkamena”) eska dezakete, kasu jakin batzuetan.

Beste kasu batzuetan, zure ondasunen likidazio ordenatua eska dezakezu, zorra murriztea eta geroratzearekin.

Prozedura hauek Konkurtso Legearen testu bategina onartzen duen maiatzaren 5eko 1/2020 EDan araututa daude.

Nola lagundu diezazukegu?

Zer berreskura dezaket?

Prozeduraren hasieratik geldiarazten dira bahiturak.

Zure dirua berreskuratu

ERREKLAMATU

Zer gertatzen da ohiko bizileku gisa porrotaren kasuan?

Konkurtso Legearen testu berrian, bi hipotesi sor daitezke:

Porrotaren ondarea likidatzea, zorrak salbuespenarekin: zordunak ondasunik ez duenean edo likidatzea merezi ez duen balio bat duenean edo ondasunak dituenean gertatuko da, eta zorrak ordaintzeko likidatzen denean. Eszenatoki honetan, zordunaren etxebizitza exekutatu egingo da hori egitea merezi badu, ondasunaren balioa ondasunak berak onartzen duen zorra askoz gainditzen duelako. Gure epaitegiek ezarritako doktrina bat da: etxebizitza osatzeak ez dionean hipoteka hartzekodunari kreditua guztiz kobratzea bermatzen eta beste hartzekodunek gainontzeko hartzekodunei mesede egin ezin dienean, etxebizitzaren salmenta ez da komeni, zentzurik ez baitu. ondasunak likidatu, baldin eta horren besterentzearekin ezin izango bada zor osoa ase.

Etxebizitza ez saltzeko betekizunak hauek izango dira:

  • Jabea maileguaren ordainketan egunean dagoela.
  • Jabea maileguen kuotak ordaintzen jarraitzeko gai dela.
  • Aurreikus daiteke salmentak ez duela hipoteka-kreditua estaliko.
  • Hipoteka-bermearen balioa ondasunaren arrazoizko balioa baino handiagoa dela


Konkurtsopeko zordunaren ondasunak likidatu gabe: hartzekodunekin ordainketa-plana adostea.

  • Kasu honetan, zordunaren etxebizitza EZ da bahituratuko, zordunak ordainketa-plan bat egin badu.
  • Kasu horretan, epaileak ohiko etxebizitza ez bahitzea ebatziko du.
Calculadora sobreendeudamiento ASUFIN

Gehiegizko zorpetze kalkulagailua

Gehiegizko zorpetzearen beldur al zara? Kalkulatu zure mailegu- eta aurrezteko gaitasuna
calculadora asufin

Nola erreklama dezaket?

COMO PUEDO RECLAMAR RECLAMA HIPOTECA INVERSA

Arrakastarako zer aukera dago?

Kontua da, profesionalak prozesuaren jarraipen egokia eginez, zorra kitatzea lortzen dela, baldin eta zordunak legeak eskatzen dituen baldintza objektiboak betetzen baditu.
Bidali info@asufin.com-era zure egoeraren laburpen bat eta jarraitu beharreko urratsak bidaliko dizkizugu.
Kasu horietarako ez dugu urteko kuotarik kobratzen, lagundu egin nahi dizugu!

Ohiko galderak

Preguntas Frecuentes

Las personas físicas ya sean personas físicas autónomas o personas físicas naturales, es decir personas trabajadores o desempleados, personas que han avalado y se han sobre endeudado, siempre que no tengan deudas por importe superior a 5 millones de euros, pueden solicitarla.

Si se consigue el acuerdo con los acreedores en la fase extrajudicial, finaliza el proceso con el acta de acuerdo y su cumplimiento.

Si no se consigue el acuerdo, se continúa con un procedimiento judicial de concurso de acreedores en el que se liquidan los bienes si los hay y con la liquidación se paga a los acreedores.

Desde el inicio del procedimiento se paralizan los embargos.

El procedimiento de la ley de segunda oportunidad se inicia con un intento de acuerdo extrajudicial de pagos que se intenta en la notaría o en el Registro Mercantil, en función de que la persona que lo solicite sea persona física natural, o persona física autónoma.
Si se consigue el acuerdo con los acreedores en la fase extrajudicial, finaliza el proceso con el acta de acuerdo y su cumplimiento.

Si no se consigue el acuerdo, se continúa con un procedimiento judicial de concurso de acreedores en el que se liquidan los bienes si los hay y con la liquidación se paga a los acreedores.

Desde el inicio del procedimiento se paralizan los embargos.

Es la principal novedad de la Ley de la segunda oportunidad.

Las deudas que no se han podido pagar a través del proceso de liquidación establecido en la Ley, pueden ser condonadas siempre que el deudor cumpla unos requisitos objetivos.

Sí, pero hay dos procedimientos diferenciados.

Si se han pagado todos los créditos contra la masa y los créditos privilegiados (entre ellos los públicos, la exoneración tiene carácter inmediato.

Si existen pendientes de pago créditos contra la masa y créditos privilegiados, el deudor se tiene que someter a un plan de pagos, que el juez debe de aprobar, y que puede tener una duración de hasta 5 años.

Zergatik ASUFIN?

ASOCIACION EXPERTA ASUFIN

ELKARTE ADITUA

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen banku-abusuen defentsan

EQUIPO PROFESIONAL ASUFIN

TALDE PROFESIONALA

Elkarteak profesional adituen talde konprometitua du

CASOS DE EXITO ASUFIN

ARRAKASTA-KASUAK

Arrakasta judizial konparagarriak

Zure kasua bideragarria bada, aurrekontu doitua aurkeztuko dizugu

Gure bazkideak defendatzeko aurkezten ditugu demandak, eta horrela, prozeduraren auzi-jartzailea gara, eta galduz gero kostuak ordaintzeko arriskua saihesten dugu.

Bigarren aukerari buruzko azken publikazioak

Gustoko ote...

Batu newsletterrera

Jaso gure doako buletina!

Jaso ezazu astero zure posta elektronikoan hipoteka-gastuei, birakari, abusuzko klausulen, iruzurrei… buruzko azken berriak.
Eta askoz gehiago!
PPyPD. Formularioan erregistratuz gero, pribatutasun-politika ASUFIN.