Revolving Txartelak eta Maileguak

Zer da revolving txartela?

Revolving txartelek ordainketak egiteko aukera ematen dute, atxikitako kontuan funtsak eduki ala ez. Alde horretatik, kreditu-txartel baten moduan funtzionatzen du, baina aldea da revolving txartel baten erabiltzaileak diruaren itzulketa atzeratu dezakeela kuota bat finkatuz (kuota finkoa ordaintzea). Horrela, hitzartutako kuoten arabera egingo dira ordainketak, eta horiei dagozkien interesak aplikatuko zaizkie. Nola jakin nire txartela revolving-a den? Hilero ordaintzen duzunean eta zorra inoiz murrizten ez duzunean. Horrelako produktuekin dagoen arazoa da interes oso handiak aplikatzen dituztela, eta horien funtzionamenduak zorpetze-espiral bat eragiten duela. ASUFINen revolving txarteletan adituak diren abokatu talde bat dugu, eta gure bazkideei arrazoia ematen dieten epai ugari lortu ditugu lukurreria eta gardentasun faltagatik. Revolving txartel edo mailegu batean aplikatu beharreko interesek nabarmen gainditzen dute merkatuko prezioa, eta, beraz, Auzitegi Gorenak usurario deklaratu zituen  martxoaren 4ko 149/2020 epaian. EBJAk revolving txartelen izaera usurarioa berretsi du martxoaren 25eko epai baten bidez (C-503/20 auzia). Epai horrek Kanaria Handiko Las Palmaseko Probintzia Auzitegiak Banco Santanderren aurkako prozedura batean planteatutako epaitu aurreko auzia ebazten du. Zehazki, kontsumitzaileak babesteko zuzentarauak lukurreria babesteko araudi nazionalaren aurka ez daudela arrazoitzen du, 1908ko Azcarate Legea izenez ezagutzen denaren aurka, hain zuzen ere.
Hasi zure erreklamazioa 2 minutu barru
PPyPD. Formularioan erregistratuz gero, pribatutasun-politika onartzen ari zara. ASUFIN .

Nola lagun diezazukegu? 

ASUFINen profesional ospetsuak ditugu

Zure dirua berreskuratu

ERREKLAMATU
Calculadora sobreendeudamiento ASUFIN

Gehiegizko zorpetze kalkulagailua

Gehiegizko zorpetzearen beldur al zara? Kalkulatu zure mailegu- eta aurrezteko gaitasuna
calculadora asufin

Nola erreklama dezaket?

COMO PUEDO RECLAMAR RECLAMA HIPOTECA INVERSA
Bazkidearen eremuan revolving txartelak erreklamatzeko eredu bat deskarga dezakezu. 
¿Arrakastarako zer aukera dago?
ASUFINen hainbat epai kontsulta ditzakezu, mailegu-emaileak emandako informazioa osatugabea, gardentasunik gabea eta, beraz, gehiegizkoa dela egiaztatzen dutenak. Gainera, Auzitegi Gorenak lukurreriaren aurkako epaia eman du.

Preguntas frecuentes

¿Qué tarjetas se consideran revolving?

"Una tarjeta revolving funciona como una tarjeta de crédito, pero la diferencia radica en que el usuario de una tarjeta revolving puede aplazar la devolución del dinero fijando una cuota (pago cuota fija).

Así, los pagos se realizarán según las cuotas pactadas, a las que se aplicarán los intereses correspondientes. El problema con este tipo de productos es que suelen aplicar unos intereses muy elevados. Además, su funcionamiento induce a caer en una espiral de endeudamiento, ya que al fijar la cuota que quieres pagar, tienes la sensación de que puedes asumirlo."

¿Cuándo se considera usura en tarjetas revolving?

Si por su tarjeta le cobran ahora más de un 21% de interés es usura, aunque en su última sentencia, el Supremo indicó que un interés dl 24,5 no era usura

¿Que te devuelven de las tarjetas revolving?

Logramos anular los intereses abusivos y, en muchos casos, zanjar la deuda pendiente. Además, un resarcimiento por daños y perjuicios.

¿Qué es el revolving?

La modalidad 'revolving' permite aplazar y fraccionar los pagos de las compras realizadas en cuotas mensuales fijas que generan intereses.

¿Qué es el modo de pago revolving?

La modalidad 'revolving' permite aplazar y fraccionar los pagos de las compras realizadas en cuotas mensuales fijas que generan intereses.

¿Qué es la cuota revolving?

¿Qué es la cuota revolving?

¿Cómo darse de baja de la tarjeta revolving?

Puedes reclamar con ASUFIN y liberarte de la deuda de tu tarjeta revolving

¿Qué es crédito revolving Cetelem?

La modalidad 'revolving' permite aplazar y fraccionar los pagos de las compras realizadas en cuotas mensuales fijas que generan intereses.

¿Qué es el disponible en cuotas?

Es el saldo disponbile para financiar a través de las cuotas pactadas

¿Qué es el disponible de una tarjeta de crédito?

Es el dinero del que puedes disponer para pago aplazado

¿Qué diferencia hay entre compra en cuotas y financiación?

La financiación de una determinada cantidad solicitada por el prestatario se puede articular a través del pago de una cuota fija pactada entre el cliente y la entidad

¿Cómo funciona el pago en cuotas con tarjeta de crédito?

Este mecanismo es el que suelen contener las tarjetas tipo revolving, dado que el saldo adeudado se liquida a través del pago en cuotas

¿Cómo anular una tarjeta revolving?

Si tienes una tarjeta revolving y estás pagando intereses usurarios, pónte en contacto con tu banco en el Servicio de Atención al Cliente y solicita la nulidad de la tarjeta por usura.

¿Cuándo prescriben las tarjetas revolving?

Las deudas de las tarjetas revolving prescriben a los 5 años, según está previsto en la ley

¿Qué puedo reclamar de una tarjeta revolving?

Todo lo que exceda del capital abonado una vez cubierto el capital dispuesto

¿Cuándo se considera una tarjeta abusiva?

Se considera abausiva toda tarjeta revolving con un superior al interés normal del dinero y desproporcionado a las circustancias del caso

¿Cómo saber si es usura?

Si el interés aplicado es superior al interés normal del dinero y desproporcionado a las circustancias del caso

¿Cómo saber si tengo un credito revolving?

Si tu tarjeta permiten fraccionar los pagos en plazos y tiene una TAE superior al 20% es muy probable que sea una revolving

¿Cuánto tiempo tarda en salir un juicio por tarjeta revolving?

Debido al retraso judicial, en el mejor de los casos tendrás una sentencia un año después de presentar la demanda

¿Qué es un contrato revolving?

Son tarjetas que permiten hacer pagos independientemente de que se disponga de fondos o no en la cuenta asociada y en la que el usuario puede aplazar la devolución del dinero fijando una cuota

¿Cuánto tarda en salir un juicio por usura?

Debido al retraso judicial, en el mejor de los casos tendrás una sentencia un año después de presentar la demanda

¿Cuánto cuesta reclamar tarjeta revolving?

Hazte socio de ASUFIN en nuestra página web para reclamar sin coste inicial

¿Cómo reclamar por intereses abusivos?

Si crees que los intereses que te están aplicando en tu tarjeta son abusivos, envíanos el contrato, el justificante de pago/impagos y cualquier otro documento que consideres importante para empezar la reclamación

Zergatik ASUFIN?

ASOCIACION EXPERTA ASUFIN
ELKARTE ADITUA
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen banku-abusuen defentsan
EQUIPO PROFESIONAL ASUFIN
TALDE PROFESIONALA
Elkarteak profesional adituen talde konprometitua du
CASOS DE EXITO ASUFIN
ARRAKASTA-KASUAK
Arrakasta judizial konparagarriak

Zure kasua bideragarria bada, aurrekontu doitua aurkeztuko dizugu

Gure bazkideak defendatzeko aurkezten ditugu demandak, prozeduraren auzi-jartzailea izanik eta galduz gero kostuak ordaintzeko arriskua saihestuz.

Revolving txartelei buruzko azken publikazioak

Gustoko ote...

Batu newsletterrera

Jaso gure doako buletina!

Astero zure posta elektronikoan

PPyPD. Formularioan erregistratuz gero, pribatutasun-politikaonartzen ari zara ASUFIN.

Jaso gure doako buletina!

Astero zure posta elektronikoan

PPyPD. Formularioan erregistratuz gero, pribatutasun-politikaonartzen ari zara ASUFIN.