SEGONA OPORTUNITAT: es pot conservar l’habitatge habitual

La Llei de Segona Oportunitat permet esborrar deutes i començar de zero, la qual cosa va suposar una autèntica revolució quan es va introduir en el nostre ordenament jurídic, al 2013, ja que suposava donar una eina legal similar al concurs de creditors de les empreses a particulars i petits empresaris (autònoms).

El procediment s’inicia amb un intent d’acord extrajudicial de pagaments, a la notaria o al Registre Mercantil, en funció que qui ho sol·liciti sigui particular o petit empresari.

Des de l’inici del procediment es paralitzen els embargaments.

Existeix un corrent jurisprudencial que advoca perquè l’habitatge habitual del deutor no es perdi sempre que es reuneixin dos requisits:

  • Que el crèdit hipotecari es trobi a el dia i no s’hagin de quotes d’hipoteca.
  • Que el valor de l’habitatge sigui igual o inferior a la quantitat d’import que quedi per amortitzar d’hipoteca.

Per exemple: si amb la venda de l’habitatge anem a obtenir 100.000 i el que queda per pagar d’hipoteca són 100.000, de res beneficia el concurs que l’habitatge es liquidi perquè no s’obtindran més de 100.000, que és l’import que és va adjudicar al banc i no aconseguirem més diners per al pagament d’altres creditors en el concurs.

Els expedients de Segona Oportunitat es divideixen en dues fases

FASE DE MEDIACIÓ

Es realitza una proposta de pagament als creditors segons les possibilitats que tingui el deutor. En el supòsit típic que els nostres deutors posseeixin un habitatge habitual hipotecat i més multiplicitat de préstecs personals o al consum, l’ideal és proposar:

  1. Respecte del creditor hipotecari, si els deutors estan al corrent de pagament de la hipoteca, CONTINUAR abonant el crèdit hipotecari segons el seu quadre d’amortització, conservant així l’habitatge. No obstant això, si no estan al corrent de les quotes i no poden fer front al seu pagament, en molts altres casos proposem DACIÓ EN PAGAMENT.
  2. Pel que fa a la resta de creditors (crèdits ràpids, targetes, préstecs personals, romanent de préstecs hipotecaris quan l’habitatge ja s’ha perdut … etc) se’ls fa una proposta de lleva i s’espera una col·lectiva segons les possibilitats del deutor. Si s’aconsegueixen les majories que marca la llei, s’arriba a un acord que és protocol·litza en notaria i els deutors afronten l’acordat.

FASE DE CONCURS

En el cas de no aconseguir l’acord en la primera fase, s’obre la segona que implica l’obertura d’un concurs de la persona física al jutjat amb algunes especialitats, on es liquida el patrimoni del deutor i amb el que s’obté es satisfà els crèdits fins on arribi i de la part de deute no coberta se sol·licita, i s’obté, l’exoneració (benefici d’exoneració del passiu insatisfet).

ASUFIN SEGUNDA OPORTUNIDAD

A ASUFIN trobaràs les resolucions judicials i l’última sentència de Tribunal Suprem que obre la porta al fet que també puguin exonerar els deutes amb la TGSS i l’AEAT.

Més informació: ASUFIN presenta propostes de millora del règim de Segona Oportunitat al Ministeri de Justícia

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Inicia la teva Reclamació en 2 minuts
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN .

Articles Relacionats 

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.