Asufin · La asociación que te defiende de los abusos bancarios
Buenos días reader reader! - 26.01.2020

Asufin informa

IRPH - Qüestió prejudicial C-125-18 - Informes UK i ESP

TJUE - Tribunal Superior de Justicia Europea
ASUFIN posa a disposició els informes aportats pel Regne Unit i el Regne d'Espanya a la qüestió prejudicial.

IRPH - Cuestión prejudicial C-125-18 - Informes UK y ESP

TJUE - Tribunal Superior de Justicia Europea
ASUFIN pone a disposición los informes aportados por el Reino Unido y el Reino de España a la cuestión prejudicial.