MULTIDIVISA: ASUFIN recupera 92.000€ a favor de dos dels seus associats

El Jutjat de Primera Instància 16 de Madrid declara la nul·litat parcial del préstec multidivisa subscrit amb el Banc Popular

ASUFIN va interposar una demanda contra el Banc Santander demanant la nul·litat parcial de la hipoteca amb garantia hipotecària amb opció multidivisa subscrita entre els seus associats i el Banc Popular l’any 2006.

Al·lega falta de transparència, error en el consentiment, falta d’objecte contractual, falta de causa contractual i incompliment dels deures d’informació.  Els demandants afirmen que van subscriure el préstec en divises per recomanació del director de la sucursal, sense que se’ls informés de la naturalesa del producte i que no se’ls va explicar el veritable abast de l’operació. 

 El Banco Santander s’oposa a la demanda. Aquest tribunal determina en primer lloc que aquestes clàusules multidivisa són condicions generals de la contractació.  Perquè es tracta de clàusules prèviament redactades i que no han estat negociades individualment amb els demandants.

També afirma que la informació precontractual és pràcticament inexistent. No existeix oferta vinculant. Tampoc s’ha aportat l’expedient del préstec, l’avaluació de la solvència dels demandants ni cap altre document.

La doctrina explica que les condicions generals que versen sobre elements essencials del contracte se’ls exigeix un plus d’informació que permeti al consumidor adoptar la seva decisió de contractar amb ple coneixement de la càrrega econòmica i jurídica que li suposarà. Tot això unit a la realitat que els demandants no són experts financers fa concloure a aquests magistrats que la informació prestada va ser insuficient, a més de poc clara i transparent.

Per tot això aquest tribunal declara la nul·litat parcial del contracte del préstec amb garantia hipotecària subscrit per les parts, en el contingut relatiu a la clàusula multidivisa, mantenint la vigència de la resta del contracte. I condemna a l’entitat realitzar un nou càlcul i liquidació sense aplicació d’aquesta, com si el préstec hagués estat atorgat en euros i a restituir les quantitats que s’haguessin abonat de més.

Producte: Hipoteca multidivisa

Jutjat: Jutjat de Primera Instància 16, Madrid 

Entitat: Banc Popular/ Banc Santander 

Direcció Lletrada: Loleta Linares i Fernando Gavín 

Data: 14.12.2020

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Inicia la teva Reclamació en 2 minuts
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN .

Articles Relacionats 

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.