DESPESES HIPOTECA: Una associada d’ASUFIN recupera 2.230 euros

El JPI 101 de Madrid declara la nul·litat de la clàusula de despeses corresponents a les de registre, gestoria, taxació i 50% de notaria

ASUFIN en nom d’una de les seves associades va interposar una demanda contra el Banc Santander amb la qual pretén que es declari la nul·litat relativa a la imposició de despeses i tributs. L’entitat al·lega la licitud de la clàusula, assegura la seva transparència, la negociació i informació als prestataris.

Aquest tribunal arriba a la conclusió que el mer lliurament de la documentació o de l’oferta vinculant no implica negociació de la clàusula sinó comunicació en els termes redactats per l’entitat. La lectura de l’escriptura pel notari en el dia de la signatura no afecta a la imposició de la condició general, a la seva falta de transparència ni supleix la falta d’informació de l’entitat com reiteradament ha establert el Tribunal Suprem.

En conclusió el tribunal número 101 de Madrid determina que l’entitat bancària no pot esperar que en una lleial negociació i de bona fe, el prestatari hagués acceptat aquesta clàusula que l’imposa despeses que no ha de suportar.

Respecte al repartiment de les despeses el magistrat segueix la sentència del TJUE de 16 de juliol de 2020 en la qual es manté que una vegada declarada l’abusivitat i nul·litat de la clàusula, ha d’aplicar-se la normativa nacional existent.

Les despeses de notaria es distribuiran a la meitat, perquè la norma a Espanya parla d’interessats i en aquest cas totes dues parts estan interessades. Tant les despeses de registre com les de gestoria hauran de ser atribuïdes a l’entitat, les primeres seguint la Llei Hipotecària i les segones al no haver-hi norma que ho reguli seran assumides pel Banc Santander.

Finalment referent a les despeses de taxació al no haver-hi hagut a la data en la qual es va celebrar el contracte una regulació determinada, s’ha d’aplicar el principi d’efectivitat, que determina que sigui l’entitat bancària qui carregui amb el pagament d’aquestes despeses.

Per tot això es condemna al Banc Santander a pagar la quantitat de 2230,36 euros, a més dels interessos de la quantitat es reportaran des de la data del seu abonament. I fa una clara condemna en costes a la part demandada.

Producte: Despeses Hipoteca

Jutjat: Jutjat de Primera Instància Nº101 de Madrid

Entitat: Banc Santander

Data: 19.09.2020

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Inicia la teva Reclamació en 2 minuts
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN .

Articles Relacionats 

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.