DESPESES HIPOTECA: Un associat d’ASUFIN recupera 1.008€

Bankinter condemnat a retornar les quantitats cobrades en concepte de despeses derivades d’una hipoteca pel JPI 101 de Madrid

ASUFIN va interposar una demanda contra Bnakinter en defensa dels interessos d’un associat. En aquesta demanda s’exercita una acció de nul·litat de la clàusula referida a la imputació de despeses al prestatari. Del préstec hipotecari subscrit entre les parts en data de 30 de maig de 2008.

Es reclamen les quantitats de les despeses que es van abonar a conseqüència de la seva aplicació; de notària, de registre, de gestoria, taxació i l’impost de transmissions i actes jurídics documentats.

Enfront d’aquesta pretensió s’alça l’entitat bancària demandada oposant-se a aquesta. La primera qüestió jurídica que es discuteix és la nul·litat absoluta i radical de la clàusula per a això s’estudia si aquesta clàusula es tractava d’una condició general de la contractació o no en estar prèviament redactada i no haver-hi sinó negociada individualment per les parts. I com que compleix tots els requisits per a ser una condició general de la contractació així ho determina aquest tribunal i per tant una clàusula abusiva.

Una vegada determinat això, els magistrats prossegueixen amb els efectes que tindrà sobre la totalitat de les despeses.

Respecte a les despeses de notaria i seguint la sentència del passat any 2020 del Tribunal Suprem estableix que haurà de ser abonat a parts iguals entre la parts interessades. Respecte a les despeses de taxació, gestió i registre condemna a l’entitat a abonar el 100% d’aquests. 

Finalment, respecte a la clàusula que obliga als prestataris ha fer-se càrrec de de qualssevol impostos i tributs, es declara abusiva i nul·la de ple dret. 

Per tot això, aquesta sala declara nul·la la clàusula de despeses de la hipoteca subscrita entre les parts l’any 2008, i condemna a Bankinter a retornar 1.008€ al demandant per les quantitats cobrades de més.

Producte: Despeses Hipoteca 

Jutjat: Jutjat de Primera Instància 101, Madrid 

Data: 26.11.2020

Entitat: Bankinter

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Articles Relacionats 

Rep la nostra newsletter gratis!

Rep al teu e-mail totes les setmanes les últimes notícies sobre despeses d’hipoteca, revolving, clàusules abusives, estafes…
I molt més!
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.