Iniciar Sessió

COSTES: El TJUE dirimirà si es poden cobrar després d’un acord extrajudicial

El JPI 2 de Las Palmas eleva al TJUE una qüestió prejudicial nova que planteja si és raonable que el consumidor assumeixi les costes quan és el banc en què l’obliga a litigar

El magistrat Juan Avello, titular del jutjat de primera instància 2 de Las Palmas de Gran Canaria, pregunta al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) si la legislació espanyola s’adequa a la normativa de protecció europea dels consumidors en permetre que un consumidor hagi d’assumir les costes quan l’entitat arriba a un acord extrajudicial. 

En concret l’acte planteja “si la limitació que permet el dret processal estatal en relació a la no condemna en costes en els casos de satisfacció extraprocessal és compatible amb el principi d’efectivitat”.

El cas és d’una targeta revolving d’EVO Finance que “no va atendre els requeriments previs de l’afectada”, del que s’infereix que va afavorir que el consumidor acudís a tribunals. 

Una vegada presentada la demanda i abans de començar el judici, l‘entitat arriba a un acord extrajudicial el que no eximeix al consumidor d’haver de fer front a la factura d’advocat i procurador.

La directiva europea de protección del consumidor establece que “condicionar el resultado de la distribución de las costas de un procedimiento de esa índole a la concreta actuación procesal de la parte demandada, independientemente de la existencia de requerimientos previos efectuados por el consumidor y que no han sido atendidos, puede disuadir al consumidor de ejercer tal derecho, debido a los costes que implica una acción judicial“.

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, recalca que “este es un caso paradigmático de hasta qué punto las entidades fuerzan que el consumidor acuda a tribunales porque saben que un número significativo de ellos desistirá y no seguirá con su reclamación, cuando lo lógico es que planteen una solución desde el principio”. 

Además de un ahorro de costes para todos, en especial para el consumidor, señala Patricia Suárez, representaría una práctica bancaria a favor de la reputación del sector.  

La directiva europea de protecció del consumidor estableix que “condicionar el resultat de la distribució de les costes d’un procediment d’aquesta índole a la concreta actuació processal de la part demandada, independentment de l’existència de requeriments previs efectuats pel consumidor i que no han estat atesos, pot dissuadir al consumidor d’exercir tal dret, a causa dels costos que implica una acció judicial”.

Patricia Suárez, presidenta d’ASUFIN, recalca que “aquest és un cas paradigmàtic de fins a quin punt les entitats forcen que el consumidor acudeixi a tribunals perquè saben que un número significatiu d’ells desistirà i no seguirà amb la seva reclamació, quan el lògic és que plantegin una solució des del principi”. 

A més d’un estalvi de costos per a tots, especialment per al consumidor, assenyala Patricia Suárez, representaria una pràctica bancària a favor de la reputació del sector.

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Inicia la teva Reclamació en 2 minuts
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN .

Articles Relacionats 

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.