BONS CONVERTIBLES: Dos associats d’ASUFIN recuperen 25.000€

El JPI 6 de Mataró declara l’incompliment per part de Banc Popular de les obligacions legals de diligència, lleialtat i informació en la venda dels seus bons

ASUFIN en defensa de dos dels seus associats interposa una demanda contra el Banc Santander per l’incompliment de les seves obligacions legals de diligència, lleialtat i informació. A altre, demana que es condemni al Banc Santander a indemnitzar per danys i perjudicis als demandants l’import de la inversió realitzada (25.000 euros) menys els dividends percebuts pels bons convertibles en accions del Banc Popular.

El Banc Santander s’oposa a aquesta demanda al·legant la falta de legitimació activa d’ASUFIN; la prescripció de l’acció indemnitzatòria; la improcedència d’aquesta acció després d’al·legar el compliment de tots els seus deures legals i contractuals.

Respecte a la legitimació activa d’ASUFIN en aquest procediment, aquest tribunal estableix que en l’art. 11 LEC disposa que les associacions de consumidors i usuaris legalment constituïdes estaran legitimades per a defensar en judici els drets i interessos dels seus associats. 

Els bons convertibles en accions del Banc Popular són considerats productes complexos seguint la doctrina del Tribunal Suprem. Pel que ha d’oferir una informació sobre el producte més exhaustiva, també ha de subministrar-la de manera comprensible i adequada. I com que l’entitat no aporta proves suficients s’entén que el seu deure d’informació no es va complir correctament.

Tot això unit al fet que la informació reflectida en la comptabilitat del Banc Popular mostrava uns nivells de solvència i de capitalització que no responien al principi d’imatge fidel d’aquesta. I que la decisió dels titulars d’adquirir els bons posteriorment convertits en accions es va prendre sobre la base d’una informació que no coincidia amb la realitat de l’entitat fan a aquest tribunal estimar íntegrament la demanda interposada per ASUFIN.

Pel que aquest tribunal condemna al Banc Santander al pagament de la quantitat resultant de restar a la inversió inicial en bons, de 25.000 euros, els dividends obtinguts durant la tinença del producte pels seus titulars.

Producte: Bons convertibles

Data: 17.12..2020

Entitat: Banc Popular/ Banc Santander 

Jutjat: Jutjat Primera Instància 6, Mataró

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Articles Relacionats 

Rep la nostra newsletter gratis!

Rep al teu e-mail totes les setmanes les últimes notícies sobre despeses d’hipoteca, revolving, clàusules abusives, estafes…
I molt més!
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.