SUBMINISTRAMENTS: Avisem d’un potencial ‘sòl’ en els contractes d’energia amb quota fixa a llarg termini

Demanem als consumidors que, abans d’acceptar determinades ofertes del mercat lliure amb quota fixa, estudiïn la clàusula de cancel·lació i sospesin que les baixades de preu, a futur, no es veuran reflectides en la seva factura

Adverteix que són contractes que poden incloure penalitzacions si es canvia companyia en el futur

Les companyies elèctriques estan reaccionant amb agressives ofertes en el mercat lliure a la pujada desbocada del preu mig diari de l’electricitat en el mercat majorista, que avui bat un nou rècord de 216,01 euros el megavat hora, segons l’OMIE. En la majoria dels casos, ofereixen contractes de llarga durada, a 5 anys, amb el pagament d’una quota fixa “estable”. Des d’ASUFIN denunciem que aquest tipus de contractes poden tancar una nova versió de la “clàusula sol” que ja vivim amb les hipoteques i la pujada d’Euribor, i que ara en la nostra factura de la llum ja està.

Patricia Suárez, presidenta de l’associació, declara: “Cal pensar que el càlcul d’aquesta quota es fa sobre la base d’una prospecció a futur i que, en aquests moments, pot resultar atractiu; però el consumidor ha de pensar que dins d’un any estarà pagant un preu per sobre del mercat, tindrà un sòl”.

Un altre element que cal tenir en compte són les clàusules de rescissió o cancel·lació del contracte abans de complir el termini estipulat, que poden suposar un pagament addicional important que contribueix a encarir encara més l’operació final.

Por otra parte avisamos de que lo que está sucediendo con las grandes empresas puede terminar impactando en el consumidor. Estamos teniendo noticias de las primeras compañías que ya buscan alternativas a su comercializadora tras emplazarles a renegociar al alza su contrato de la luz para incluir el coste regulatorio de las medidas aprobadas por el Gobierno. “Tarde o temprano, este tipo de renegociaciones tendrán que sufrirlas los consumidores, con menor capacidad de obtener ofertas en el mercado que las grandes compañías, que están bien asesoradas. Aconsejamos comparar bien antes de firmar ningún cambio de contrato a largo plazo”, afirma Suárez.

Defensor del pueblo

Apoyamos igualmente al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que ha iniciado una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Energía, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, para recabar información y lograr que se “clarifique” la factura.

ASUFIN está de acuerdo con el Defensor en que los consumidores necesitan mayor clarificación de su factura, ya que por ejemplo desconocen qué precio pagan por cada uno de los tramos horarios vigentes. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo una petición similar hace unos meses y proponía que la factura reflejase aspectos que ayudasen al consumidor a ser más eficiente, como que apareciera la potencia máxima demandada en el último mes.

D’altra banda avisem que el que està succeint amb les grans empreses pot acabar impactant en el consumidor. Estem tenint notícies de les primeres companyies que ja busquen alternatives a la seva comercialitzadora després d’emplaçar-los a renegociar a l’alça el seu contracte de la llum per a incloure el cost regulador de les mesures aprovades pel Govern. “Tard o d’hora, aquest tipus de renegociacions hauran de sofrir-les els consumidors, amb menor capacitat d’obtenir ofertes en el mercat que les grans companyies, que estan ben assessorades. Aconsellem comparar bé abans de signar cap canvi de contracte a llarg termini”, afirma Suárez.

Defensor del poble

Fem costat igualment al Defensor del Poble, Francisco Fernández Marugán, que ha iniciat una actuació d’ofici davant la Secretaria d’Estat d’Energia, que depèn del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que dirigeix la vicepresidenta Teresa Ribera, per a recaptar informació i aconseguir que es “aclareixi” la factura.

ASUFIN està d’acord amb el Defensor que els consumidors necessiten major clarificació de la seva factura, ja que per exemple desconeixen quin preu paguen per cadascun dels trams horaris vigents. La pròpia Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va fer una petició similar fa uns mesos i proposava que la factura reflectís aspectes que ajudessin el consumidor a ser més eficient, com que aparegués la potència màxima demandada en l’últim mes.

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Articles Relacionats 

Rep la nostra newsletter gratis!

Rep al teu e-mail totes les setmanes les últimes notícies sobre despeses d’hipoteca, revolving, clàusules abusives, estafes…
I molt més!
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.