SÒL: ASUFIN venç a Caja Rural del Sur en nom de dos associats

El JPI2 de Cadis declara la nul·litat de la clàusula sol subscrita entre les parts per la qual s’imposava un interès mínim del 3,50%

ASUFIN va presentar el 14 de maig de 2018, una demanda en nom de dos dels seus associats contra l’entitat Caja Rural del Sur. En aquesta demanda s’al·legava que en data 11 de març de 2004 les parts van subscriure un préstec, que posteriorment van ampliar uns mesos després.
En l’ampliació es va pactar una clàusula sòl, que no compleix els requisits d’inclusió, ni transparència exigits per la legislació espanyola i europea, ni la jurisprudència.

 L’any 2003 els demandants van subscriure una subrogació i ampliació del contracte de préstec hipotecari amb l’entitat Banc Espanyol de Crèdits. Posteriorment, al març de 2004, l’entitat Caixa Rural del Sud es va subrogar en la posició creditora del préstec hipotecari per import de 76.629,00 euros.
Les condicions generals del préstec hipotecari consistien en un principal a amortitzar de 76.629 euros, en un període de 30 anys amb un tipus d’interès fix durant els primers 6 mesos i després d’aquests mesos fins al venciment un tipus d’interès variable. Finalment, al juliol de 2004, els prestataris formalitzen una escriptura d’ampliació i una  novació modificativa d’aquesta. Les noves condicions essencials són un capital de 85.629 euros, i es pacta que en cap cas els interessos seran inferiors al 3,50%

Aquest tribunal determina que aquesta clàusula és nul·la per falta de la necessària claredat i transparència. Ja que el control de transparència té per objecte que el consumidor  pugui conèixer amb senzillesa tant la càrrega econòmica, la càrrega jurídica, com els riscos del contracte. 

La informació precontractual aportada es considera insuficient i poc clara, a més, la clàusula en el contracte no té títol, ni apareix ressaltada, per la qual cosa no és suficient per a salvar el control de transparència.

Per tot això aquest tribunal estima la demanda interposada per ASUFIN i declara la nul·litat de la clàusula sol, es condemna a l’entitat financera a eliminar aquesta condició general del contracte i a retornar de les quantitats indegudament cobrades de més.

Producte: Clàusula sol

Jutjat: Jutjat Primera Instància 2, Cadis

Entitat: Caixa Rural del Sud 

Direcció Lletrada: Victor Rafael Ceballos Niebla 

Data: 19.10.2020

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Inicia la teva Reclamació en 2 minuts
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN .

Articles Relacionats 

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.