CRIPTOACTIUS: canviarà el règim sancionador del 720 per a declarar inversions a l’estranger

L’expert José Antonio Bravo vaticina que aquests actius tindran la seva pròpia tipologia dins del règim sancionador de l’Agència Tributària

ASUFIN recomana evitar els ‘cants de sirena’ de les plataformes foranes que prometen pagaments mensuals per inversió en criptos

El Proyecto de Ley contra el fraude fiscal, que tiene previsto aprobar el Gobierno y que pasa ahora su trámite en el Senado, modificará con toda probabilidad el régimen sancionador de la inversión en criptos, dado que tal y como está redactado ahora resulta “confiscatorio”, señaló hoy, en el tercer y último webinar de ASUFIN dedicado al boom de la inversión en criptomonedas, el experto en fiscalidad José Antonio Bravo, de Negotians. Anticipó que “se añadirá una nueva tipología, similar a la de bienes suntuarios y en el que aparecerán las criptomonedas o criptoactivos; será la letra D del modelo 720”. El Projecte de Llei contra el frau fiscal, que té previst aprovar el Govern i que passa ara el seu tràmit al Senat, modificarà amb tota probabilitat el règim sancionador de la inversió en criptos, atès que tal com està redactat ara resulta “confiscatori”, va assenyalar avui, en el tercer i últim webinar d’ASUFIN dedicat al boom de la inversió en criptomonedes,, l’expert en fiscalitat José Antonio Bravo, de Negotians. Va anticipar que “s’afegirà una nova tipologia, similar a la de béns sumptuaris i en el qual apareixeran les criptomonedas o criptoactivos; serà la lletra D del model 720”. La declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger (el model 720) és una declaració obligatòria per als contribuents amb béns i drets a l’estranger i en aquests moments, la seva no presentació o amb dades falses comporta una infracció tributària molt greu, sancionada amb 5.000 euros per dada o conjunt de dades de criptomonedas, amb un mínim de 10.000 euros. D’altra banda, Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN va alertar sobre les plataformes que gestionen la inversió en criptos i prometen pagaments mensuals o diaris: “Cal evitar els cants de sirena, solen estar situades en llocs molt remots i el risc que s’assumeix és molt alt”, va assenyalar. A més, i com a principi de prudència, si en el wallet de l’inversor no ha entrat ni una sola criptomoneda, fins que aquest fet imposable no es produeixi, no resulta aconsellable apuntar un rendiment de capital i tributar per això, va advertir Bravo.

Aquest expert considera que si bé l’Agència Tributària no té ara capacitat per a controlar totes les transaccions en criptomonedas, sí que té en el seu radar les rampes de sortida o entrada d’aquests diners: “Estan controlades totes les transferència a una Exchange”, és a dir, les plataformes digitals que permeten l’intercanvi de monedes digitals per diners fiat o altres criptomonedas o mercaderies.

Un altre tema controvertit és el de les operacions fora del nostre país. Aquest expert va advertir de la normalitat ja existent quant a l’intercanvi d’informació entre hisendes. “Amb Coinbase ha passat. La IRS (Internal Revenue Service) americana té capacitat per a informar la nostra Hisenda de tots els residents que han efectuat operacions i facilitar-los la base de dades completa”.

La ponència de Bravo també es va centrar en distingir els diferents tipus de criptoactius, en funció de si actuen com a actius monetaris, reserves de valor o mitjans de pagament, com són les criptomonedes; si actuen com a actius digitals, els coneguts tokens, o si estem davant actius digitals de baixa fungibilitat (possibilitat d’intercanvi), com són els NFTs.

I si bé no hi ha una legislació específica per a la tributació de criptoactius, sí que hem d’anotar pèrdues i guanys a través de l’IRPF així com de l’Impost de Patrimoni. En aquest sentit, existeix l’obligació de declarar a Hisenda si es produeix una venda o intercanvi, fins i tot encara que no s’hagi passat a diners fiat (diners tradicionals).

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Inicia la teva Reclamació en 2 minuts
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN .

Articles Relacionats 

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.