BBVA condemnat per cobrar comissions en un compte obert només per al pagament de la hipoteca

Cobrar comissions indegudes de forma reiterada en un compte instrumental per al pagament del préstec hipotecari és una pràctica abusiva. Així ho ha sentenciat la Sala 15 de l’Audiència Provincial de Barcelona, revocant la sentència del jutjat d’instància.

Els magistrats condemnen a BBVA a cessar en aquesta pràctica abusiva i a abonar al consumidor una indemnització pel mal moral causat després de constants reclamacions de devolució no satisfetes. La clàusula continuarà vigent perquè el que és abusiu és l’ús que en fa el banc, que cobra sense prestar cap servei.

La demanda demanava la nul·litat de la clàusula sobre el compte de pagament de les quotes, ja que el banc va obligar el consumidor a tenir un compte en l’entitat per a pagar el préstec. L’afectat havia contractat la seva hipoteca amb Caixa Tarragona, però al febrer de 2001 BBVA va absorbir a l’entitat i el va obligar a obrir un compte instrumental per la qual cobra comissions cada sis mesos. El que demanava era que li permetessin pagar el seu crèdit des de qualsevol compte.

BBVA va absorbir a la seva entitat i el va obligar a contractar un compte des de la qual pagar la hipoteca, cobrant comissions

Els jutges no comprenen que el JPI 1 de Gavà desestimés la demanda per falta de prova respecte de la subrogació en el préstec hipotecari amb Caixa Tarragona i la fusió de caixes i posterior absorció per l’entitat demandada, Banco Bilbao Bizcaia Argentaria. Les raons per a desestimar sense entrar a resoldre el fons de l’assumpte, diuen, resulten inadmissibles.

Al contrari, després de comprovar que BBVA cobrava semestralment comissions de manteniment en un compte instrumental per a aquest pagament i que, malgrat les reclamacions i la retrocessió del cobrament indegut, continuava carregant-les, es van centrar no en la abusivitat de la clàusula, sinó en l’ús que fa d’ella l’entitat.

la AP15 de Barcelona considera que la clàusula no és nul·la, però si l’ús que d’ella fa el banc, per la qual cosa el condemna a desistir d’aquesta pràctica i a pagar una indemnització de 500 €

“En conseqüència no cal declarar la nul·litat de la clàusula impugnada per no ser abusiva en si mateixa, sinó la de la pràctica abusiva que la part demandada realitza amb el cobrament indegut de comissions en relació amb el compte que constitueix el lloc del pagament del préstec hipotecari. És el seu reconegut caràcter indegut, la qual cosa la converteix en abusiva, per no correspondre’s amb cap servei prestat. Això ha de comportar el cessament d’aquesta pràctica”.

La Sala, no obstant això, no estima que el consumidor pugui obrir un compte en qualsevol altra entitat des de la qual pagar el crèdit, “perquè això derivaria de la nul·litat de la clàusula, que no es considera nul·la en si mateixa i continuarà vigent”.

La indemnització suposa quantificar un mal moral i una compensació per les reiterades reclamacions que el consumidor va haver de fer durant anys sense resultat.

Però com  l’afectat sol·licitava una indemnització per danys i perjudicis, una compensació per les constants i reiterades reclamacions, la Sala es pronuncia de la següent manera: “En la mesura de què es tracta de quantificar un mal moral, per al que no existeixen paràmetres de valoració objectius, una vegada acreditat el mal (…). Estimem que 500 euros suposen una indemnització raonable pel mal moral sofert”.

Felicitem tant el consumidor com al lletrat, i ens alegrem d’aquesta sentència, esperant que serveixi d’exemple i molts altres jutges comencin a condemnar per danys morals als milers d’afectats per abusos bancaris. En ASUFIN tenim un equip jurídic compromès i molt solvent que només mira pels interessos dels associats. Si creus que pots ser víctima d’un abús bancari, consulta’ns.

info@asufin.com

Banc: BBVA
Producte: Comissions
Perfil: Particular 
Pdf: Sentència estimatòria de la AP15 de Barcelona

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Inicia la teva Reclamació en 2 minuts
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN .

Articles Relacionats 

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.