20 millores de el règim de la segona oportunitat

Destaquen l’exoneració dels deutes d’Hisenda i Seguretat Social, l’alliberament d’avals prestats per familiars, i les mesures per suspendre o evitar desnonaments.

Les propostes s’han  representat de la mà d’ASUFIN a el Ministeri de Justícia, en el marc del procés de consulta per a la transposició de la Directiva 2019/1023 (UE) de Reestructuració Preventiva i Exoneració de Deutes.

Sevilla, gener de 2020./ El Soci Director de MOREANA | Advocats i Professor de la Universitat de Sevilla, Carlos Fidalgo, ha col·laborat amb l’Associació d’Usuaris Financers (ASUFIN) en la formulació de vint propostes de millora de el règim de la Segona Oportunitat.

Les propostes s’han presentat a el Ministeri de Justícia, en el marc de la consulta oberta amb ocasió dels treballs de transposició al dret espanyol de la Directiva 2019/1023 (UE) sobre Reestructuració Preventiva i Exoneració de deutes. Entre les propostes presentades destaquen la petició d’exoneració dels deutes d’Hisenda i Seguretat Social, que es puguin alliberar avals prestats per familiars, i les mesures per suspendre o evitar desnonaments.

La Segona Oportunitat es va introduir a Espanya l’any 2015, com a instrument per a l’alliberament de deutes a particulars sobre endeutats. Va suposar una via de solució, abans inexistent en l’ordenament espanyol, a situacions d’insolvència permanent. Aquestes situacions de ruïna crònica havien augmentat exponencialment tant entre assalariats com entre autònoms i petits empresaris a conseqüència de la crisi de 2008. Mitjançant una variant del concurs de creditors (l’anomenat “Acord extrajudicial de Pagaments”), es pretenia que les persones físiques poguessin reincorporar-se a la vida econòmica havent fet creu i ratlla dels seus deutes, mitjançant un procés àgil i eficient.

No obstant això, generalment es considera que la implantació de la Segona Oportunitat ha estat un relatiu fracàs. Les greus deficiències i llacunes de la llei, el generalitzat desconeixement de la normativa, i les limitacions a l’exoneració de deutes, han fet que es tracti encara d’una llei relativament poc coneguda i apte per a perfils de vegades massa limitats.

Principals propostes

Les propostes d’ASUFIN, elaborades pel Prof. Fidalgo sobre la base de la seva experiència acadèmica i pràctica sobre els procediments de Segona Oportunitat, busquen atendre algunes de les mancances més importants de la normativa. Algunes de les propostes són:

Alçament d’embargaments i suspensió d’execucions des del mateix moment de l’inici de l’expedient, especialment quan les execucions tinguin per objecte l’habitatge habitual del deutor, per evitar desnonaments prematurs i abusius.

Simplificació de tràmits, amb unificació de vies d’inici de l’expedient (sempre davant Notari) i de tramitació judicial (sempre davant els Jutjats del Mercantil, més especialitzats).

Fixació obligatòria d’aliments als deutors en el concurs derivat de la Segona Oportunitat, que permetin atendre raonablement a les seves necessitats de subsistència personals i familiars, amb criteris clars quant a la fixació del seu import.

Ampliació de l’exoneració de passius als deutes amb Hisenda i Seguretat Social, en la línia de la jurisprudència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea i les propostes de la Directiva.

Alliberament d’avals prestats per familiars propers.

Establiment de mesures coercitives específiques per obligar els creditors i a fitxers de morosos a acatar immediatament l’exoneració dels deutes.

Les propostes busquen no només que la reforma en tràmit transposi adequadament les orientacions de la Directiva, sinó també que es tallin les més greus mancances de el règim de la Segona Oportunitat, tal com s’han posat de manifest en els últims anys.

ECONOMIST JURIST – 20 mejoras del régimen de la segunda oportunidad – 21.01.20

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Inicia la teva Reclamació en 2 minuts
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN .

Articles Relacionats 

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.

¡Rep la nostra newsletter gratuïta!

Totes les setmanes al teu e-mail
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.