ASUFIN presenta al·legacions a l’esborrany de text legal que regularà la concessió de crèdits ‘revolving’

El Ministeri d’Economia prepara una Ordre que pretén augmentar la transparència en la concessió dels anomenats crèdits ‘revolving’, aquestes són les propostes de millora del text que ha presentat ASUFIN en el període d’al·legacions que va finalitzar el dilluns, 18 de novembre.

Els anomenats ‘revolving’ o revolventes són crèdits que es caracteritzen per tenir una durada indefinida o renovació automàtica, per la possibilitat del client de determinar la quota fixa a pagar periòdicament dins d’uns paràmetres, i que van associats a instruments de pagament, generalment una targeta de crèdit.

ASUFIN ha gestionat un important nombre de reclamacions judicials i extrajudicials relacionat amb aquests crèdits, de manera que, des de l’associació, estem especialment interessats en fer propostes que millorin la protecció dels consumidors en la futura llei.

PROPOSTA 1. L’ordre ha d’afectar a tots els instruments de pagament associats a un crèdit revolving, siguin o no amb targeta.

Tant en l’exposició de motius com al llarg de l’articulat, s’extreu que l’Ordre només afectaria els crèdits ‘revolving’ que s’han instrumentalitzat mitjançant una targeta. No obstant això, són molts els usuaris que han acudit a ASUFIN que no han estat prou informats en la contractació d’un préstec en la modalitat ‘revolving’ sense targeta. A això, hem d’afegir que amb l’impacte de les noves tecnologies en les finances, les anomenades fintech, que ja estan desenvolupant noves formes de finançament, ràpides i a cop d’un simple clic.

Considerem, per tant, que l’ordre ha d’englobar de manera clara i inequívoca a tots els instruments de pagament amb les característiques ‘revolving’ que es comercialitzin en el mercat.

PROPOSTA 2. Limitació temporal del termini d’amortització del crèdit revolving

Un dels majors problemes que suposa aquest tipus de crèdits és el seu caràcter temporal indefinit. El client pot optar per tornar a prendre prestades aquelles quantitats ja retornades i tornar a allargar el termini de devolució. Aquest mecanisme és explicat com un avantatge, però genera confusió entre els usuaris que no s’adonen que s’aplica diferent termini i tipus d’interès a cada quantitat prestada. Per tot això, proposem que s’estableixi un límit temporal per a la devolució del préstec.

PROPOSTA 3. Sobre l’avaluació de la solvència en el préstec responsable.

En primer lloc, el legislador desenvolupa una sèrie d’obligacions conduents a una correcta avaluació de la solvència per part del prestatari per fomentar, en la mesura del possible, la concessió de crèdit responsable i evitar situacions de sobreendeutament. No obstant això, sorprèn que l’Ordre no contempli cap penalització per a aquells prestadors que incompleixin aquestes obligacions.

La recent experiència ens demostra que l’incompliment de la norma ha de tenir un càstig que dissuadeixi el prestador d’obviar les normes. No es pot pretendre que la solució resideixi sempre la judicialització del conflicte. Això genera una alta litigiositat que paguem tots els contribuents.

Proposem que l’incompliment comporti una penalització suficient que dissuadeixi el prestador de la temptació de concedir un préstec sense abans haver avaluat correctament la solvència del prestatari.

Deixar el préstec a la lliure contractació de les parts és un risc no només per als consumidors sinó per a tot el sistema creditici espanyol.

Patricia Suárez. Presidenta d’ASUFIN

 

En segon lloc, no té cap sentit la concessió d’un crèdit quan, després de l’avaluació de solvència, el prestador comprovi que el prestatari no té els recursos mínims per emprendre el compromís econòmic que adquirirà, com estableix el punt 6 de l’article 18 : «l’avaluació de la solvència que preveu aquest article s’ha de fer sense perjudici de la llibertat de contractació (…)», de manera que proposem la supressió de la mateixa.

Finalment, des d’ASUFIN proposem preveure la creació d’altres fonts d’informació creditícia com els anomenats fitxers positius, és a dir, sistemes d’informació creditícia que permetin reflectir un històric, no només negatiu, sinó també positiu, de l’usuari. Aquests fitxers positius haurien de respectar com és lògic la normativa de protecció de dades, regular l’accés, etc.

PROPOSTA 4. Simulacions i exemples que permetin comprendre el funcionament de sistema d’amortització revolving.

Si bé la major part de la litigiositat s’està basant en els tipus d’interès considerats pels tribunals com usurers, la veritat és que, en opinió d’ASUFIN, el major problema ve donat de la manca de transparència en la seva comercialització. El mecanisme d’amortització dels crèdits revolving no és senzill en tant que permet tornar a disposar de la quantitat amortitzada per pagar-la en un nou termini. A això s’uneix el fet que el termini és indefinit i es recalcula cada vegada que es fan disposicions.

A més, la fixació de la quota mensual es converteix, en la majoria de les vegades, en un parany per al consumidor. El que es percep com un avantatge, “vaig a pagar mensualment el que realment puc”, no reflecteix les veritables conseqüències econòmiques: no s’està pagant tot el que s’ha de per amortitzar el préstec en un termini raonable i pel tipus d’interès pactat , de manera que tot el que excedeix de la quota pactada, s’inclou en el deute pendent de pagament generant-se interessos d’interessos.

Aquest mecanisme no s’ha explicat als consumidors. Proposem que l’Ordre ha d’obligar als prestadors a oferir exemples clars (simulacions de les conseqüències econòmiques d’adquirir aquests deutes) que permetin a el client comprendre els efectes econòmics de sistema de crèdit ‘revolving’.

PROPOSTA 5. Informació actualitzada accessible i clara.

En nom de fomentar la denominada economia sostenible, considerem que s’ha d’eradicar les notificacions en paper en la mesura del possible. Les notificacions poden fer-se a un compte de correu electrònic de l’usuari i, sobretot, han d’estar accessibles en una àrea de client en el qual l’usuari pugui descarregar-se en tot moment la informació precontractual i contractual, així com l’històric de pagaments, amortització i interessos, realitzat.

Proyecto de Orden ECE/xx/2019 de modificación de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

EL CONFIDENCIAL – El Gobierno permitirá dar préstamos ‘revolving’ a personas en riesgo de impago – 21.11.19

Comparte

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


Articles Relacionats 

Rep la nostra newsletter gratis!

Rep al teu e-mail totes les setmanes les últimes notícies sobre despeses d’hipoteca, revolving, clàusules abusives, estafes…
I molt més!
PPyPD. Registrant-te al formulari estàs acceptant la política de privadesa d'ASUFIN.