» Incorporació al IPISC – ESMA

» Incorporació al FSUG – Comissió Europea

» Inscripció d’ASUFIN País Basc a Kontsumobide (Institut Basc de Consum) 

» Vicepresidència de FSUG – European Commission 

» Videpresidència de Finance Watch