» Fundació del Grup Europeu per als Drets dels Consumidors