257 - JESUS DEL RIO - SWAP

Jesús del Río | Madrid

Nº Socio: 257

Importe recuperado: 15.000€

Swaps – IRS


Estic molt agraït pel treball que feu i que a mi em va ajudar molt.

Jo vaig recuperar al voltant de 15.000 €. En el judici va quedar demostrat l’engany al que ens van sotmetre, especialment  quan ells (Bankia) tenien informació que ens havien ocultat i tenien estudis de com evolucionarien  els tipus d’interès, que eren totalment contraris al que ens havien venut.

Jo em vaig quedar una nit dormit en el sofà i quan vaig despertar, no recordo si a la una o dos del matí de l’any 2009, vaig veure un programa que estava parlant d’això mateix i em vaig veure reflectit totalment en el que allí s’estava explicant.

Em vaig quedar amb totes les dades, i l’endemà, per email, em vaig posar en contacte amb swaps.no@gmail.com. I així fins que es va arreglar al meu favor en 2012.

Agrair-vos tota l’ajuda prestada.

Jesús del Rio, soci honorífic