844 - ANDRES ARROYO - HMD

Andrés Arroyo | Toledo

Nº Socio: 844

Importe recuperado: 107.168€

Hipoteca Multidivisa


El 2005 vaig signar una hipoteca multidivisa amb Bankinter en francs suïssos «perquè era una divisa molt estable»; va ser la meva odissea.
El 2015 devia el doble de l’import sol·licitat i llavors va aparèixer Asufin. En 2016 es va posar la demanda, el 2017 va sortir la primera sentència al nostre favor i en 2018 la va ratificar l’Audiència provincial de Toledo.
S’ha acabat l’odissea, GRÀCIES a Patricia, tot l’equip de Asufin i també al nostre advocat Jesús Cava.