424 - Roberto Lezana - Hipoteca Multidivisa

2424 | Madrid

Nº Socio: 2424

Importe recuperado: 116.000€

Hipoteca Multidivisa


Per fi comencem a veure la llum. Aquesta sentència, que condemna al banc en tot el recollit en la nostra demanda, torna a posar en evidència la irregularitat i inseguretat jurídica que suposaven les hipoteques multidivises per als ciutadans que vam caure al parany.

Veure mes a mes com deus més del que inicialment vas demanar al banc, és una cosa que pot portar-te a la desesperació.

Ara, per fi, això té data de caducitat i s’ha fet justícia.

Gràcies a ASUFIN per alçar la veu per totes les persones que hem patit aquest abús.