TIPUS DE DEMANDES

INDIVIDUAL

COL·LECTIVA

ACUMULADA

La demanda individual permet defensar a l’afectat de manera més personalitzada La demanda col·lectiva es presenta quan es tracta d’una pluralitat indeterminada de consumidors. La demanda acumulada inclou a diversos afectats que tinguin el mateix contracte

 

Temps estimat

  • 12-18 mesos per a primera instància
  • 12 mesos per a l’Audiència Provincial
Temps estimat

  • 18-24 mesos per a primera instància
  • 18-24 per a l’Audiència Provincial
  • 18-24 mesos per al Tribunal Suprem.
Temps estimat

  • 12-18 mesos per a primera instància
  • 12 per a l’Audiència Provincial
  • 18-24 mesos per al Tribunal Suprem.
Resolució

Només afecta a un demandant o varis que hagin signat un mateix contracte (matrimoni, familiars).

Resolució

Afecta a tots els consumidors que tinguin el mateix contracte amb independència que formin part d’aquesta demanda

Resolució

Afecta a un grup de demandants que han signat un mateix tipus de contracte i que formin part d’aquesta demanda.

 

És l’acció més ràpida i personalitzada, però no es poden compartir les despeses per la qual cosa, sol ser més cara que les altres dues opcions.

¡ASÓCIATE!

Aquells que s’hagin personat, aconseguiran de manera més ràpida el rescabalament; mentre que els que no ho hagin fet, podran iniciar un procediment individual per a fer efectiva la sentència en el seu cas personal.

En ocasions, la sentència obliga a l’entitat a aplicar la decisió a tots els afectats amb independència de si es van personar o no en el procediment (víd, STS mayo 2013, clàusula sòl).

Son procediments més lents i complexos.

¡LUCHA!

Són molts els jutges que desacumulen aquestes demandes, no obstant això, recentment, el Tribunal Suprem s’ha pronunciat a favor de l’acumulació d’accions, està promovent aquesta via com la millor quan es tracta d’un grup nombrós d’afectats i està presentant aquest tipus de demandes quan els nostres serveis jurídics ho consideren recomanable. El risc que es declari la indeguda acumulació d’accions, però, està sempre present.

Són procediments més complexos que les demandes individuals i solen trigar més temps

¡ÚNETE!