Dret a l’honor

T’han inclòs a un fitxer de morosos (ASNEF, EQUIFAX, EXPERIAN, Badexcug)?

Algunes empreses de telefonia, elèctriques, financeres, de cursos en línia, etc .. estan incloent a persones en Fitxers de Morosos sense complir els requisits legals. A ASUFIN podem ajudar-te a sortir d’un registre de morositat i que et indemnitzin per haver vulnerat el teu dret a l’honor.

No pots accedir a finançament per un deute que no tens o que estàs discutint?

Perquè es pugui inscriure en un fitxer de morosos, el deute ha de ser exigible, certa (no controvertida), líquida (s’ha de conèixer què es deu de manera fefaent) i vençuda (han de transcórrer els terminis de pagament voluntari).

El Tribunal Suprem ha condemnat aquestes pràctiques abusives en considerar que suposen un dany a l’honor i a la integritat moral. A més, obliga a compensar amb indemnitzacions de milers d’euros als afectats.

COM PUC SABER SI ESTIC EN UN FITXER DE MOROSOS?
Directament.- Mitjançant el Dret d’Accés als fitxers es pot obtenir la informació que consta a ASNEF, EQUIFAX, EXPERIAN, Badexcug, CIRBE, etc.
Indirectament.- En moltes ocasions els consumidors coneixen la seva inclusió en un fitxer de morositat quan els han denegat un préstec, una targeta de crèdit, una alta d’un contracte, etc.

COM PUC ACCEDIR A CONÈIXER LES DADES QUE S’HAN INSCRIT AL FITXER?
Podeu accedir directament o encomanant la gestió per conèixer les dades relatives a la seva persona que obren als fitxers de morositat evitant la pèrdua de temps que suposa conèixer els diferents tràmits a realitzar amb cada fitxer.

Especial cura amb aquelles webs que prometen sortir del fitxer ràpidament, sense pagar, etc. solen requerir al consumidor que truqui a números de contacte de tarifació addicional (807) i, en general, són un engany.

Escriu-nos a info@asufin.com i t’ajudarem a recuperar els teus diners!

QUÈ POTS ACONSEGUIR INICIANT AQUESTA RECLAMACIÓ?

  • No pagar el deute que es reclama
  • Rebre una indemnització per la inclusió en el fitxer
  • Rescabalament per danys i perjudicis (depenent de l’afecció moral o el dany social)

Comptem amb professionals de prestigi, especialitzats en la matèria, disposem d’acords de col·laboració amb despatxos compromesos amb la prestació d’un servei de qualitat, transparència i proximitat que són valors indispensables per col·laborar amb nosaltres.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

Necesitas toda documentación que acredite que la deuda por la que se te ha incluido en el fichero está pagada, es controvertida o bien prescrita.

  • Justificante de pago
  • Solicitud de información a la entidad que te requiere el pago
  • Emails o mensajes intercambiados
  • Acreditación de la no exigibilidad de la deuda
  • Cualquier otro documento que refleje esta situación

La Asociación ejercerá en su nombre los derechos que correspondan ante los Juzgados y Tribunales. La unión hace la fuerza

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Has de enviar info@asufin.com un pequeño resumen de lo que te ha sucedido junto con los documentos que dispongas que puedan acreditar esta situación.

La cuota de socio para los afectados por derecho al honor es de 10 €/año en caso de fase extrajudicial y 50€/año en caso de interposición de demanda

  • El coste de la fase extrajudicial es de 100€ + IVA
  • El coste de la fase judicial es de 150€ + IVA

Per qué amb ASUFIN?

ASUFIN és una associació de consumidors i usuaris experta en la defensa d’abusos bancaris que té un equip de professionals experts, compromesos amb els consumidors i amb èxits judicials comprovables. Presentem les demandes en defensa dels nostres associats, sent així la part actora del procediment i evitant el risc de condemna en costes en cas de perdre.

Si el teu cas és viable, et presentarem un pressupost sense cost inicial.

Artículos relacionados