COVID-19: Moratòria hipoteques

 

En què consisteix la moratòria?

MORATÒRIA LEGISLATIVA.
Es tracta de la moratòria aprovada pel Govern. Estableix un ajornament de capital i interessos durant 3 mesos.
El termini d’amortització de la hipoteca s’allarga al seu torn per 3 mesos de manera que no s’incrementa la càrrega financera del client.

MORATÒRIA SECTORIAL.
Es tracta de la moratòria anunciada per la Associació Espanyola de la Banca i CECA. Estableix un ajornament del capital, no d’interessos de 4, 6 i 12 mesos segons el cas. Algunes entitats amplien el termini d’amortització, altres el mantenen.

Una moratòria molt exigent

El 18 de març es va publicar el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març , de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID- 19. Era una mesura sol·licitada per ASUFIN que va aconseguir recaptar moltes firmes , i que es va seguir per aconseguir ajudes al lloguer.

Seguim recollint signatures perquè la moratòria d’hipoteques sigui menys exigent i puguin aconseguir-la més famílies.

#SIGNATURA AQUÍ per una moratòria hipotecària efectiva!

Estudis ASUFIN

ESTUDI MORATÒRIA LEGISLATIVA – abril 2020. Anàlisi de 100 potencials expedients. Només un 10% dels possibles beneficiaris podria accedir a la moratòria.ESTUDI · NOTICÍA

Normativa aplicable

Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo

Escriu-nos a info@asufin.com i t’ajudarem a gestionar la teva sol·licitud!
COVID-19: CONSULTA TOTES LES MESURES ECONÒMIQUES

Requisits vulnerabilitat

a) Situació d’atur / empresari o professional amb pèrdua substancial d’un 40%;

b) Ingressos no superin 3 vegades l’IPREM (1.613,52€ /mes). Aquest límit s’incrementarà fins a 5 vegades l’IPREM si es compleixen els requisits.

c) Quota hipotecària +  despeses i subministraments bàsics representi més del 35% dels ingressos nets de tots els membres de la unitat familiar.

d) L’esforç que suposa la càrrega hipotecària dels ingressos s’hagi multiplicat, al menys, per 1,3.

DESPRÉS DEL RDL 11/2020 QUEDA CLAR QUE HAN DE COMPLIR-SE ELS 4 SUPÒSITS, LES ENTITATS FINANCERES ESTAN OFERINT SOLUCIONS ALS QUE QUEDEN FORA.
NO ACCEPTIS CAP OFERTA DE L’ENTITAT SENSE CONSULTAR ABANS AMB NOSALTRES EN BARCELONA@ASUFIN.COM

Documentació

a) Situació legal d’atur – certificat en el qual figuri la quantia mensual percebuda.

b) Cessament d’activitat – certificat expedit per l’AEAT o l’òrgan competent de la CCAA.

c) Nombre de persones que habiten l’habitatge –  Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet + Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge + Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

d) Titularitat dels béns – Nota simple de el servei d’índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar +  Escriptures de compravenda de l’habitatge.

e) Declaració responsable – del deutor o deutors relativa a l’acompliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients.

LA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR A LA TEVA ENTITAT FINANCERA, SI NO TENS TOTS ELS PAPERS, PODRÁS APORTAR-LA EN EL TERMINI D’UN MES.
ESCRIU-NOS A barcelona@ASUFIN.COM i T’Ajudarem

Termini

Els deutors podran sol·licitar la moratòria al banc, fins a 15 dies després de la fi de la vigència de el Reial decret llei 8/2020, és a dir, en el termini d’un mes des de la seva entrada en vigor. No obstant això, es diu que, prèvia avaluació de la situació, es podria prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant un reial decret llei.
Per la seva banda, les entitats financeres hauran d’implementar aquesta moratòria en un termini màxim de 15 dies, així com comunicar-ho al Banc d’Espanya a l’efecte que l’impagament consensuat no suposi un apunt com a provisió de risc.

Efecte dissuasori

La norma estableix que seran responsables de danys i perjudicis (sent aquest import superior al que deixat de guanyar per l’entitat financera) aquelles persones que es van beneficiar indegudament o aquells que van simular o maquillar els seus ingressos per acollir-se a la norma.

Si Et Trobes En Dificultats Per Pagar La Hipoteca Per La Crisi Del Covid-19, Escriu-Nos a Info@Asufin.Com I T’ajudarem!

Per què amb ASUFIN?

ASUFIN pot ajudar-te a realitzar les gestions amb el banc i resoldre tots els teus dubtes, per fer els teus tràmits amb tranquil·litat.

ASUFIN és una associació de consumidors i usuaris experta en la defensa d’abusos bancaris que té un equip de professionals experts, compromesos amb els consumidors i amb èxits judicials comprovables. Presentem les demandes en defensa dels nostres associats, sent així la part actora de procediment i evitant el risc de condemna en costes en cas de perdre.

Si el teu cas és viable, et presentarem un pressupost ajustat, moltes vegades sense cost inicial.
2460 - Testimonio Elena Granados - Multidivisa

Elena Granados | Barcelona

Nº Socio: 2460

Importe recuperado: 157.382,57€

  Aprofito l’oportunitat per agrair a ASUFIN tot el que ha fet per mi, especialment a Silvia (advocada) i Alex (perit) que van actuar...

Artículos relacionados