L’associació

NACIONAL

Des de 2009

ILLES BALEARS

Des de 2019

CATALUNYA

Des de 2019

Constitució

ASUFIN (Associació d’Usuaris Financers) es va constituir el 25 de juliol de 2009 i consta inscrita al Registre Estatal d’Associacions de Consumidors i Usuaris (REACU) des del 15 de desembre de 2011 amb el número 21.
ESTATUTS 2018 | CODI ÈTIC 2018 | COMPTES 2018

.

ASUFIN ILLES BALEARS (Associació d’Usuaris Financers – Illes Balears) es va constituir el 22 de gener de 2019 i consta inscrita al Registre d’Associacions de les Illes Balears des del 26 d’abril de 2019. El 28 de maig de 2019 es va inscriure la associació en el Registre d’Associacions de Consumidors de les Illes Balears amb el número 18.

Conselleria de Salud y Consumo

..

ASUFIN CATALUNYA (Associació d’Usuaris Financers de Catalunya) es va constituir el 7 de maig de 2019 i consta inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya des del 15 de juliol de 2019.

Junta directiva

Presidenta
Patricia Suárez
(LinkedinTwitterFacebook)
Vicepresidenta
Margarita Hidalgo
(Linkedin)
Secretaria
Rosana Organista
(LinkedinTwitterFacebook)
Tesorera
Carmen Moreno
Vocal
Antonio García
(Facebook)

.

Presidenta
Patricia Suárez
(LinkedinTwitterFacebook)
Vicepresidenta
Cristina Borrallo
(Linkedin)
Secretaria
Rosana Organista
(LinkedinTwitterFacebook)
Tesorera
Mar Rodríguez
(Linkedin)
Vocal
Pau Monserrat
(Linkedin)

.

Presidenta
Patricia Suárez
(LinkedinTwitterFacebook)
Vicepresidenta
Laia León
(Linkedin)
Secretaria
Rosana Organista
(LinkedinTwitterFacebook)
Tesorera
Mar Rodríguez
(Linkedin)

Objetius

ASUFIN i las seves associacions regionals centran la seva activitat a la prevenció, informació, formació i defensa dels usuaris financers.
Som pioners a la difusió de tot tipus d’informació, autos, publicitat i sentencies, per ajudar als afectats i als seus advocats a la seva defensa judicial.

Sempre defensem clients minoristes.

Els nostres resultats es poden veure a la web.

Defensa Jurídica

ASUFIN i las seves associacions regionals t’ofereix un assessorament personalitzat per professionals amb experiència a la defensa dels usuaris financers. Atenem als afectats per incorrectes pràctiques bancàries a la comercialització massiva de productes financers. Interposem demandes individuals, acumulades o col·lectives segons el cas. Obtindràs resposta a tots els teus dubtes i contribuiràs a canviar la relació client-banc.

Altres Alliances

Des de 2017, l’associació ha integrat a UCE Asturias en la seva estructura i des 2019 formem part de Finance Watch per influir a Europa i poder ajudar els usuaris europeus i de ALASTRIA per construir un món digital respectuós amb els consumidors.

Asufin forma parte de Finance Watch desde 10.04.2019.
ALASTRIA LOGO - ASUFIN forma parte de Alastria desde 2019.