Acumulació d’accions

  • SANTANDER.- 04/07/2011, JPI 1 Móstoles. Auto que desestima declinatòria de competència territorial, oposició a l’acumulació d’accions i descarta el conflicte de competència objectiva.