TALLER D’ECONOMIA CIRCULAR: ASUFIN tanca els seus tallers verds a Palma el 12 de desembre

Apunta’t gratisDijous- 12 desembre – 13:00h

Coincidint amb la Cimera Mundial de Clima, L’Escola d’Art i Superior de Disseny Illes Balears acull una trobada sobre Economia Circular

ASUFIN, promotora de la trobada, conscienciarà als assistents sobre la importància de gestionar els recursos i reenfocar el nostre paper com a consumidors

  • L’Economia Circular, una de les claus de la defensa de l’medi ambient des del punt de vista dels consumidors, insta a desenvolupar noves formes de produir béns i serveis, de reaprofitar aquests i generar menys residus

ASUFIN, en col·laboració amb REVO, ambdues organitzacions pertanyents a l’organització europea Finance Watch de sostenibilitat de les finances, organitzen una trobada a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Illes Balears per sensibilitzar i conscienciar els consumidors sobre les alternatives econòmiques més ecològiques que contribueixin, al mateix temps, a pal·liar els efectes devastadors que té el canvi climàtic sobre el manteniment de la vida al planeta.

L’Economia Circular és una estratègia que té com a objectiu la reducció tant de l’ús de materials com de la generació de residus en els processos de producció, distribució, ús i rebuig, minimitzant els fluxos de materials i energia. Una nova manera de dissenyar, produir i utilitzar tenint en compte els recursos disponibles al Planeta. Això té un impacte clau, també a nivell econòmic.

Per exemple, cal saber que a nivell global, la biocapacitat de la planeta per cada habitant és de 1,8 hectàrees quadrades, o el que és el mateix, si haguéssim de repartir el terreny productiu de la terra en parts iguals, a cada un dels més de sis mil milions d’habitants al planeta, els correspondrien 1,8 hectàrees per satisfer totes les seves necessitats durant un any.

Amb les dades més actualitzades a la mà, el consum mitjà per habitant i any és de 2,7 hectàrees: estem consumint més recursos i generant més residus dels que el planeta pot generar i admetre. Només el nostre país necessitaria 2,48 vegades més de la superfície de la qual disposa, per mantenir el nivell de vida i població actuals.

En la trobada s’aprofundirà en el nostre paper com a consumidors. Què podem fer, què està a les nostres mans, però també que hem de dir i exigir a empreses i administracions públiques.

Per exemple, canviem l’enfocament de comprar-llençar, comprar-llençar: si l’comprar significa delmar els recursos de la Terra i llençar significa acumular escombraries indestructible durant moltes generacions, hem de consumir menys, comprar objectes i aliments no nocius per al medi ambient i compartir molt més.

¿Si només conduïm un cotxe unes hores a la setmana, ens cal posseir un? ¿Si només fem servir el trepant unes hores a l’any, necessitem tenir un a casa? Necessitem canviar de mòbil o de roba cada any? Té algun sentit comprar pomes que vinguin de l’altre costat de l’oceà?